Information on financial assistance in combating the effects of the COVID-19 epidemic

 

Our company was supported by the European Development Fund program.
The main objective of the program is to help the company's financial situation to overcome the lack of funds and lack of liquidity caused by the outbreak of COVID-19. The total value of the support program is 3719.65 euros, of which 3161.70 euros European and 557.95 euros national (Bulgarian) co-financing. The program starts on September 26, 2020 and lasts for 3 months. The deadline is September 26, 2020


Нашата фирма беше подпомогната от програмата на Европейски фонд за регионално развитие за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Общата стойност на финансирането е 7275лв, от които 6183.75лв европейско и 1091.25лв национално съфинансиране. Проектът стартира на 26.06.2020г. и е с продължителност от 3 месеца.